Suuret joet alkavat pienistä puroista. Koulu on historiansa aikana ehtinyt toimia neljässä eri osoitteessa ja kasvanut lähes 30 vuoden toimintavuotensa aikana niin oppilasmäärän kuin henkilökunnan osalta moninkertaiseksi.  

1994 

Koulun alkuajatus syntyi 1994, jolloin julkaistiin Alina-Sinikka Salosen kirjoitus ”Tallinnan koulu käyntiin” Helsingin Sanomien Lyhyesti-palstalla. Kirjoituksessa peräänkuulutettiin kaikkia asiasta kiinnostuneita olemaan yhteydessä Sinikkaan. Tämän jälkeen aloitettiin järjestelmällisesti kerätä koulusta kiinnostuneita yhteen sekä perustettiin Ulkosuomalaisen opetuksen tuki ry, joka muutettiin myöhemmin Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry:ksi. 

1995 

Ensimmäinen laajempi kokous koulun perustamisesta pidettiin 20.2.1995. Mukana oli 18 henkilöä, joista osa edusti Tallinnan kaupungin hallintoa. Pian oli koossa 15 aktiivista koulun perustajaa, joilla kullakin oma roolinsa. 

Uurastus Tallinnan suomalaisen koulun käynnistämiseksi alkoi edetä niin reipasta vauhtia, että 7.6.1995 Opetusministeriö oikeutti Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry:n lukuvuoden 1995/96 alusta lukien perustamaan Tallinnan suomalainen koulu -nimisen ulkomaankoulun. Näin sai alkunsa Tallinnan suomalainen koulu. Koulu aloitti toimintansa elokuussa 1995  22 oppilaan ja kahden opettajan voimin Sikupilli Keskkoolin tiloissa osoitteessa Kivimurru 9. 

1997 

Vuonna 1997 koulu muutti Vanhaankaupunkiin osoitteeseen Uus 34 ja oppilasmäärä alkoi vähitellen kasvaa.  Vuonna 2007 oppilaita oli lähes 60, mutta seuraavien vuosien globaali finanssikriisi pudotti oppilaiden määrän jälleen alle neljänkymmenen. 

2003

Alusta alkaen koulussa on toiminut esikoulu ja peruskoulu. Vuonna 2003 järjestettiin mahdollisuus suorittaa myös lukio-opinnot. Aluksi yhteistyötä tehtiin Hämeenlinnan aikuislukion kanssa. Syksystä 2012 alkaen lukio-opintoja on suoritettu Eiran aikuislukion kautta. 

2008

Viron yksityiskoululain muutoksen ja vasta perustetun EHIS-rekisterin (Eesti Hariduse Infosüsteem, EHIS) vuoksi koulu joutui hakemaan uudelleen Viron opetuslupaa. Tuolloin tehdyn ison työn tuloksena koululla on tänä päivänäkin molempien maiden opetusluvat ja peruskoulunsa TASKissa päättävä voi hakea jatko-opintoihin sekä Suomeen että Viroon.  

2011 

Monien vuosien etsintöjen jälkeen koululle oli vihdoin löytynyt suurempi rakennus, jossa opetustyölle ja oppimiselle saatiin huomattavasti paremmat olosuhteet. Uusissa tiloissa rakennettiin ja remontoitiin koko kesä, jotta Kadriorgin puiston lähellä sijaitseva koulutalo saatiin käyttökuntoon kouluvuoden aluksi. Uutta lukuvuotta uusissa tiloissa oli elokuussa 2011 aloittamassa noin 60 lasta. 

2016

Toukokuussa 2016 Suomen Tasavalla Presidentti Sauli Niinistön valtiovierailun yhteydessä rouva Jenni Haukio vieraili koululla. Hänen lahjaksi tuomat pesäpallomailat ja -räpylät ovat yhä käytössä liikuntatunnteilla. 

2018 

Oppilasmäärä kasvoi vuosi toisensa jälkeen ja syksyllä 2018 koulussa aloitti historian suurin määrä lapsia ja nuoria: yhteensä 87 oppilasta.  

Koulussa on käytännössä sen alusta alkaen järjestetty iltapäivisin erilaisia harrastekerhoja, jotta oppilaat ovat voineet harrastaa omalla äidinkielellään. Vuosien saatossa on ollut niin bändikerhoja, kuvataide- ja käsityöpainotteisia kerhoja, robotiikkakerhoja kuin liikuntakerhoja. Erityisesti TASKissa on pelattu pingistä ja toisinaan käyty voittamassa turnauksiakin. 

2020 

16.3.2020 määrättiin kaikki Viron koulut, TASK mukaan lukien, etäopetukseen COVID19-pandemian alkumetreillä. Oppitunnit Teamsin välityksellä tulivat äkisti tutuiksi niin oppilaille kuin henkilökunnallekin. Etäopetusjaksoja tuli vielä useita ennen kuin syyslukukaudesta 2021 alkaen on jälleen toimitettu pelkästään lähiopetuksessa. 

2021 

Vuonna 2011 solmittu vuokrasopimus tuli päätökseen kesällä 2021. Vase- kadun kiinteistön omistaja oli ehtinyt vaihtua useita kertoja vuokrasuhteemme aikana, mutta taidokkaasti laadittu sopimus takasin muuttumattoman alhaisen vuokran koko sopimuskaudeksi. Sopimuksen päätyttyä kävi selväksi, että uusin omistaja ei ollut halukas jatkamaan sopimusta koulun kanssa. 

2022

Onneksi Piritalle johtavan tien varresta, Laulalavan ja meren välistä, löytyi täydellinen koulurakennus TASKille. Uuteen paikkaan muutettiin vanhempien ja henkilökunnan talkootyönä lauantaina 11.6.2022.