TASK - SUOMALAINEN YKSITYISKOULU TALLINNAN SYDÄMESSÄ

Virallinen Suomen ulkomaankoulu

Tallinnan suomalainen koulu eli tuttavallisesti TASK on yksi Suomen virallisista ulkomaankouluista. Koulun hallinnosta vastaa Suomeen rekisteröity yhdistys Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry.

Molempien maiden mahdollisuudet

Koulullamme on sekä Suomen että Viron opetusluvat. Noudatamme Suomen opetussuunnitelmaa ja meillä on oikeus antaa suomalaisen koulujärjestelmän mukaiset lukuvuosi- ja päättötodistukset. 

Koko koulupolku saman katon alla

TASK on yksityiskoulu, jossa opiskelu onnistuu esikoulusta peruskoulun yhdeksännelle luokalle saakka.
Lukio-opinnot on mahdollista suorittaa yhteistyössä Eiran aikuislukion kanssa. 


Koulupolku TASK:ssa on joustava, huomioi lapsesi yksilönä, ylläpitää vahvaa sivistystä, korostaa eri kielten ja kulttuurien ymmärtämisen tärkeyttä ja antaa vanhemmille mahdollisuuden vaikuttaa koulun toimintaan.

TULE MUKAAN!

Meillä opiskellaan pienissä ryhmissä, opitaan tutkimalla ja toimimalla sekä arvostetaan korkealle yhtälailla sosiaalisia kuin perinteisiä akateemisia taitoja. Suomalaiseen opinto-ohjelmaan kuuluvat taito- ja taideaineet, kielet, matemaattis-luonnontieteelliset aineet sekä vahva ohjaus ja läsnäolo. Opiskelu tapahtuu suomen kielellä, jonka lisäksi opiskelemme viron, englannin ja ruotsin kieliä.

TASK

OPPILAITA VARTEN

Yksilöllinen opetus, erilaisten oppimistapojen huomioiminen ja jokaisen oppilaan vahvuuksien tukeminen ovat arkea TASKissa.
Toiminnallinen oppiminen, retket niin lähiympäristöön kuin kauemmaskin sekä tiivis yhteishenki pienten ja isompien koululaisten välillä tekevät koulusta erityisen paikan. TASKiin on ilo tulla oppimaan!

MEILLÄ ON

Pienet ryhmät

Parhaat opettajat

Valinnaisuutta

Ihana koulutalo