Tarjoamme suomalaisen perusopetuksen koulupolun ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan saakka. Mukaan voi tulla myös tarpeen mukaan mille tahansa luokka-asteelle, tai vaikka kesken kouluvuotta.

Koulullamme on todistuksenanto-oikeus, ja meiltä saa myös perusopetuksen päätteeksi suomalaisen perusopetuksen päättötodistuksen.

Koulun opetussuunnitelmassa

 • keskitytään suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin opetukseen ympäröivää virolaista kulttuuria unohtamatta
 • otetaan huomioon kansainvälisyys ja ympäristö, jossa koulu sijaitsee
 • käytetään luovuutta ja yksilöllisiä toimintatapoja sekä ohjataan omatoimisuuteen
 • ohjataan suvaitsevaisuuteen
 • opiskellaan monipuolisin opetusmenetelmin perinteisillä ja nykyaikaisilla oppimisalustoilla
 • pidetään huolta oppimisen perustasta, eli luku- ja kirjoitustaidosta

Koulussamme on

 • kodikas ja yhteisöllinen ilmapiiri
 • tarkoituksenmukaiset luokkakoot
 • asiantunteva henkilökunta
 • aktiivinen kerhotoiminta
 • mukavat luokkakaverit
 • turvallinen opiskeluympäristö

 

Tästä pääset tutustumaan Tallinnan suomalaisen koulun tiloihin kuvien kautta:

Esiopetuksen luokka
Opettajien huone
Ruotsin ja viron kielen luokka
Alkuopetuksen luokka
Kirjasto ja ryhmätyötila
Käsityöluokka ja kuvataide
Luonnontieteiden luokka
Ruokasali
Englannin luokka
Suomenkielen ja historian luokka
Musiikkiluokka
Monitoimitila
Kotitalousluokka ja opetuskeittiö