Tallinnan suomalainen koulu – TASK – on yksi Suomen virallisista ulkomaankouluista, jonka toiminnasta vastaa Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry.
Koulu antaa suomenkielistä perusopetusta sekä vuoden kestävää esiopetusta. Oppilasmäärä vaihtelee vuosittain. Syksyllä 2022 koulun aloittaa 59 oppilasta. 
Suomenkielisen lukion suorittamiseen on ollut mahdollisuus vuoden 2012 syksystä alkaen. Lukio toimii yhteistyössä Eiran aikuislukion kanssa.

Koulun opetussuunnitelmassa painotetaan muun muassa kansainvälisyyttä, luovuutta, omien juurien ja kotimaan kunnioittamista sekä Viron kulttuurin tuntemusta. Suunnitelmassa painottuvat yksilöllisyys ja omatoimisuus. Opetuksessa keskitytään suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin opetukseen.

Tallinnan suomalaisessa koulussa opiskelee ensisijaisesti oppilaita, jotka asuvat perheineen väliaikaisesti Tallinnassa ja joiden äidinkieli on suomi. Lisäksi koulussa on oppilaita, jotka asuvat Virossa ja joille suomi on ensimmäinen, toinen tai kolmas kieli. Koulukielenä käytämme suomen kieltä. 

Koulu rohkaisee ja motivoi vanhempia suomen kielen käyttöön ja arvostamiseen. Vanhemmat ovat tärkein tuki lapsen kielen kehityksessä ja monikielisyyskasvatuksessa.