TIEDOTE

Hei kotiväki,

tässäpä hallituksen ajankohtaisia kuulumisia tiedotteen merkeissä. Olemme saaneet joukkoomme uusia jäseniä ja perheitä – tervetuloa yhteisöömme!

Syksy kolkuttelee jo ovella ja lukuvuosi 2023-34 on pyörähtänyt käyntiin. Saimme arvovaltaisia vieraita ensimmäisenä koulupäivänä tuoreen liikunta- urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvistin vieraillessa delekaatioineen yhteistyössä Suomen Tallinnan suurlähetystön kanssa. Hieno lukuvuoden aloitus!

TASK Tuki Ry:n jäsenkokous 2023 19.4.23

Tuki ry:n jäsenistön vuosikokous 2023 käytiin 19.4.23 Pirita teellä. Jäsenkokouksessa äänestettiin uusi hallituskokoonpano vuodelle 2023-24. Jäsenkokouksessa jokaisella Tuki Ry:n jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa TASK:n toimintaan ja keskustella yhdessä koulutoimintaan vaikuttavista asioista.

TASK Tuki Ry:n sääntömuutoksista

Jäsenkokouksessa 2023 muokattiin myös muutamaa kohtaa yhdistyksen säännöissä. Alla olevat kaksi kohtaa sääntömuutoksista eivät menneet sellaisenaan läpi Suomen Patentti- ja Rekisterikeskuksessa (PRH), ja sääntömuutoskohtia tuli tarkentaa seuraavasti:

1) Korjaa 4 §:n toista lausetta. Yhdistyslain 15 §:n mukaan säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn ajan maksamatta – lisättiin aika 6kk maksun erääntymisestä.

2) Korjaa 8 §:n toista lausetta: Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kokousta (tilintarkastuslaki 2 luku 4 §). Korjattiin kohtaan: ”Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.”

Tuki Ry:n jäsenmaksu 2023

Tämän vuoden jäsen- ja kannatusmaksulasku 2023 on lähetetty sähköpostitse 24.5.23 (jäsenkokouksen 2023 jälkeen). Jos et ole vielä maksanut jäsenmaksuasi, vielä ehtii hyvin! Jos on epäselvyyttä jäsenmaksun maksamisesta tmv., niin Marjoon voi olla asiasta yhteydessä.

Talous

TASK Tuki Ry:n hallitus on tarkastellut TASK:n rakenteita talouden näkökulmasta ja tarkentanut kuluja suhteessa tulovirtaan. TASK:n oppilasmäärä on laskenut tasaisesti koronavuosien alkuvuosista lähtien, joten Tuki ry on viime kevään aikana valmistellut lukuvuoden 2023-24 henkilöstömäärän suhteuttamista oppilasmäärään sekä työtehtävien osittaista uudelleen organisointia. Tavoite on löytää uusia kestäviä ratkaisuja taloudellisen balanssin löytämiseksi ja siten taata tasokas ja turvallinen oppiympäristö myös tuleviksi vuosiksi.

Lukukausimaksut 2023-24

Huoltajien maksamat lukukausimaksut ja niiden oikea-aikainen suorittaminen ovat yksi tärkeä osa rahoitusta. On äärimmäisen tärkeää, että lukukausimaksut tulevat maksetuksi eräpäivään mennessä 19.9.23. Jos erityisessä elämäntilanteessa tarvitset maksuaikajärjestelyjä niin ole yhteydessä hallituksen talousvastaavaan/puheenjohtajaan.

Kotikuntalaisuus

TASK on vanhempien ylläpitämä yksityinen koulu, jonka toiminnan rahoitus muodostuu eri kanavista. Oppilaan kotikunnan tärkeys korostuu nykyisen lainsäädännön tulkinnan vallitessa, joten jokainen oppilas, jolla on kotikunta Suomessa 20.9.2023 helpottaa talouden tilannetta vuodelle 2024.

Suomessa on uusi hallitus, joka on väläytellyt viihreää valoa nykyisen kotikuntalaisuuden tulkinnan poistamiseksi hallituskauden aikana. Tämän tulkinnan poistamisen vaikuttamiseen Tuki Ry:n hallitus yhdessä rehtorin kanssa tekee yhteistyötä Suomen Tallinnan suurlähetystön kanssa – kiitos suurlähetystön väelle tuesta!

TASK:n kehittämisstrategia

Oppilasmäärän laskeminen on haaste, jonka suunta on käännettävä. Näin ollen Tuki Ry:n hallitus aloittaa TASK:n kehittämis- ja uudistusstrategian työstämisen syksyn 2023 aikana. Tavoitteena kehittämisstrategian laatimisessa on TASK:n toiminnan uudistaminen ja markkinoinnin avaaminen. Kehittämisstrategian keskiössä on toiminnan terävöittäminen – ‘Mitä on TASK?’

Olennaista on toiminnan kehittäminen ja markkinoinnin vahvistaminen sekä verkostoitumisen kohdentaminen potentiaalisten perheiden tavoittamiseksi.

Olemme jakaneet hallituksen jäsenien kesken vastuualueita osana kehittämisstrategiaa sekä tehostaaksemme hallituksen toimintaa. Koemme, että näin toimimalla voimme vahvemmin tukea koulun henkilökuntaa ja toimintaa arjen sujumiseksi.

Hallituksen tavoitteena on Tuki Ry:n jäsenistön, huoltajien ja koulun henkilökunnan vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä yhteistyön lisääminen. koulutoiminnan ja yhteisön vahvistamiseksi. Koemme, että olennaisena toiminnan avoimuuden ja kehittämisen välineena on luottamus Tuki Ry:n, TASK:n ja perheiden välillä – tietoisuus siitä, mitä on TASK – yhdessä tekeminen.

Toiminnan kehittämiseen kuuluu olennaisesti mahdollisten ontuvien kohtien rakentava kehittäminen, joten mielellämme kuulisimme jäsenistöltä ja huoltajilta, jos on hallituksen ja/tai TASK:n toiminnassa sellaista, joka herättää huolta tai kysymyksiä. Risujen ja ruusujen kanssa voi olla yhteydessä Jussiin tai Marjoon.

Kiitämme Hennaa, Meriä, Kaisaa sekä Virgeä ja toivotamme kaikkea hyvää uusiin tuuliin!

Kiitos myös Erika Hietamäki, Thomas Ahola sekä Silja Hurskainen hallitustyöskentelystä TASK:n hyväksi!


Ystävällisin terveisin,

Hallitus 2023-24

Yhteystiedot:

Pj Jussi Nieminen jussi.nieminen@suomalainenkoulu.ee , puh. +358 452728390

(talousasiat, yhteistyökumppanit ja verkostoituminen sekä erilaisten rahoituskanavien aktivoiminen)

Vpj Marjo Neijonen-Ilves marjo.neijonen@suomalainenkoulu.ee , puh. +372 56873376

(koulutoiminnan kehittäminen, henkilöstöasiat sekä koulun ja perheiden välinen yhteistyö, yhteistyökumppanit ja verkostoituminen)

Juri Ljaskin juri.ljaskin@suomalainenkoulu.ee

(markkinoinnin kehittäminen ja erilaisten projektien aktiovoiminen)

Timo Korhonen timo.korhonen@suomalainenkoulu.ee

(erilaisten tapahtumien hyödyntäminen ja hankkeiden kartoittaminen)

Jelena Letner jelena.letner@suomalainenkoulu.ee

(sihteerin ja muut hallitustyösekntelyyn liittyvät tehtävät)

 


Lukuvuosi käynnistyi 21.8.23 perinteisin seremonioin sekä tuoreen ministerin vierailulla – kiitokset vierailusta liikunta-, urheilu ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist sekä opetusministeriön delegaatiolle ja Suomen Tallinnan suurlähetystölle!

Koulun pihan tammen – viisauden puun – alla Itämeripäivän siivoustalkoiden saaliin lajittelupuuhat.