Menu
Kouluun hakeminen

Kouluun hakeminen

Tervetuloa uudet oppilaat!

 

Kouluun ilmoittaudutaan kirjallisesti ilmoittautumislomakkeella (FIN / EST) tai sähköisellä lomakkeella. Sähköiseen ilmoittautumiseen pääsee tästä.  Hakemukseen on liitettävä oppilaan viimeisin todistus sekä kaikki muut koulunkäyntiin liittyvät pedagogiset asiakirjat ja päätökset sekä kopio passista. Esikouluun ilmoittautuvat oppilaat esittävät liitteenä päiväkodinopettajan lausunnon tmv.

 

Koulun oppilaaksi otetaan ensisijaisesti tilapäisesti ulkomailla asuvia Suomen kansalaisia. Vaatimuksena on myös riittävä suomen kielen taito, joka varmistetaan kouluuntulokeskustelun yhteydessä. Tarvittaessa tehdään kielitutkimus.

 

Ilmoittautumisen jälkeen koulun tilille maksetaan varausmaksu (200 euroa), joka hyvitetään lukukausimaksun yhteydessä. (Varausmaksua ei palauteta, jos oppilas ei aloita koulunkäyntiä.) Oppilaspaikka varmistuu ilmoittautumisen ja varausmaksun suorittamisen jälkeen. Lomake ja tosite maksusta toimitetaan rehtorille, jolloin rehtori tekee oppilaaksiottopäätöksen. 

 

Kesken lukuvuoden Suomesta Tallinnan suomalaisen koulun oppilaaksi tulevia pyydetään esittämään erotodistus, johon on merkitty oppilaan oppimistulokset muuttoa edeltävältä ajalta. On erittäin tärkeää, että huoltajat tarkistavat oppilaan omasta koulusta, mitä aineita ja miten paljon he ovat opiskelleet ennen Tallinnan suomalaiseen kouluun siirtymistä.

 

HUOM! Jos oppilaan ilmoittautuminen peruuntuu kokonaan tai tuloaika muuttuu, koulu pyytää ilmoittamaan asiasta välittömästi.